Ramayan

सुंदरकांड | Sunderkand in Hindi | Sunderkand PDF

दोहा प्रनवउँ पवनकुमार खल बन पावक ग्यानघन जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर किष्किन्धाकाण्ड [ दोहा 29 ] बलि बाँधत प्रभु बाढ़ेउ सो तनु बरनि न जाइ।उभय धरी महँ दीन्ही सात प्रदच्छिन धाई ।। अंगद कहई जाऊँ मै पारा। जियँ संसय कछु फिरती बारा।।जामवंत कह तुम सब लायक। पठई किमि सबहि कर नायक।।कहइ रीछपति […]