शिव पंचाक्षर स्तोत्रम | Shiv Panchakshar Stotram

Shiv Panchakshar Stotram – शिव पंचाक्षर स्तोत्रम

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय। 

नित्याय शुध्याय दिगंबराय, तस्मै ‘न’ काराय नमः शिवाय।।

नंदाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। 

मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय, तस्मै ‘म’ काराय नमः शिवाय।।

शिवाय गौरीवदनाब्जबृंद, सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय। 

श्री नीलकण्ठाय वृषभध्वजाय, तस्मै ‘शि’ काराय नमः शिवाय।।

वशिष्ठ कुंभादभवगौतमाय, मुनीन्द्रदेवर्चित शेखराय।

चंद्रार्कवैश्वानर लोचनाय, तस्मै ‘व’ काराय नमः शिवाय।।

यज्ञस्वरूपाय जटाधराय, पिनाकहस्ताय सनातनाय। 

दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै ‘य’ काराय नमः शिवाय।।

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ। 

शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते।। 

इसे भी पढ़ें

शिव चालीसा 

महामृत्युंजय मंत्र 

शिव स्तुति 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top